طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فراخواننده به انگلیسی فراخواننده یعنی چه

فراخواننده

calling

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها