طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فراخور به انگلیسی فراخور یعنی چه

فراخور

befitting
condign
idoneous
proportionate
suitable
worthy

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها