طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فراخى به انگلیسی فراخى یعنی چه

فراخى

ampleness
amplitude
extent

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها