طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فراروى به انگلیسی فراروى یعنی چه

فراروى

transgression
ultraism

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها