طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فرارى یا پناهنده اى که درموقع جنگ محل خود را تخلیه مى کند به انگلیسی فرارى یا پناهنده اى که درموقع جنگ محل خود را تخلیه مى کند یعنی چه

فرارى یا پناهنده اى که درموقع جنگ محل خود را تخلیه مى کند

evacuee

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها