طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فراموشکارى به انگلیسی فراموشکارى یعنی چه

فراموشکارى

negligence

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها