طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فراموشکار به انگلیسی فراموشکار یعنی چه

فراموشکار

forgetful
oblivious
slack

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها