معنی و ترجمه کلمه فراوان یا شایع بودن به انگلیسی فراوان یا شایع بودن یعنی چه

فراوان یا شایع بودن

pervade

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها