طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فراگیرنده به انگلیسی فراگیرنده یعنی چه

فراگیرنده

acquisitive
pervasive
sweeping

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها