طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فرایند از پیش تعریف شده به انگلیسی فرایند از پیش تعریف شده یعنی چه

فرایند از پیش تعریف شده

predefined process

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها