طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فرا گرفتگى به انگلیسی فرا گرفتگى یعنی چه

فرا گرفتگى

intake

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها