طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فربهى به انگلیسی فربهى یعنی چه

فربهى

corpulence
corpulency
embonpoint
fatness
obesity
rotundity

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها