طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فربه کردن به انگلیسی فربه کردن یعنی چه

فربه کردن

fatten

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها