طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فربه یا پروارى کردن به انگلیسی فربه یا پروارى کردن یعنی چه

فربه یا پروارى کردن

fat

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها