طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فرجه دادن به انگلیسی فرجه دادن یعنی چه

فرجه دادن

respite

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها