طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فرج مانند به انگلیسی فرج مانند یعنی چه

فرج مانند

vulval
vulvar
vulvate
vulviform

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها