طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فرد سازى به انگلیسی فرد سازى یعنی چه

فرد سازى

individualization
individuation

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها