طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فرد پرستى به انگلیسی فرد پرستى یعنی چه

فرد پرستى

individuation

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها