طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فرد کردن به انگلیسی فرد کردن یعنی چه

فرد کردن

individuate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها