طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فرد گرایى به انگلیسی فرد گرایى یعنی چه

فرد گرایى

individualism

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها