طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فرزند آدم ابوالبشر که برادرش او را به قتل رسانید به انگلیسی فرزند آدم ابوالبشر که برادرش او را به قتل رسانید یعنی چه

فرزند آدم ابوالبشر که برادرش او را به قتل رسانید

abel

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها