طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فرزند آفرودیت و انکسیس که تروا را ترک کرد به انگلیسی فرزند آفرودیت و انکسیس که تروا را ترک کرد یعنی چه

فرزند آفرودیت و انکسیس که تروا را ترک کرد

aeneas

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها