طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فرزین به انگلیسی فرزین یعنی چه

فرزین

vizier
vizir
wizier

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها