طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فرسایشى به انگلیسی فرسایشى یعنی چه

فرسایشى

detrital

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها