طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فرسایشگر به انگلیسی فرسایشگر یعنی چه

فرسایشگر

erosive

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها