طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فرسایش به انگلیسی فرسایش یعنی چه

فرسایش

erosion
fraying
scuff
wear

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها