طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فرستنده و گیرنده به انگلیسی فرستنده و گیرنده یعنی چه

فرستنده و گیرنده

transceiver
transreceiver

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها