طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فرسوده شدن به انگلیسی فرسوده شدن یعنی چه

فرسوده شدن

fray
irk
outwear

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها