طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فرسودگى به انگلیسی فرسودگى یعنی چه

فرسودگى

exhaustion
fatigue
frazzle
triteness

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها