طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فرش به انگلیسی فرش یعنی چه

فرش

carpet
carpeting
footpace
tapis

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها