طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فرصت طلب و مسامحه کار به انگلیسی فرصت طلب و مسامحه کار یعنی چه

فرصت طلب و مسامحه کار

temporizer

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها