طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فرضیه ارادى به انگلیسی فرضیه ارادى یعنی چه

فرضیه ارادى

voluntarism

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها