طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فرضیه اى که معتقد است کلیه پدیده هاى اجتماعى و فرهنگى باید از لحاظ تاریخى مطالعه شود به انگلیسی فرضیه اى که معتقد است کلیه پدیده هاى اجتماعى و فرهنگى باید از لحاظ تاریخى مطالعه شود یعنی چه

فرضیه اى که معتقد است کلیه پدیده هاى اجتماعى و فرهنگى باید از لحاظ تاریخى مطالعه شود

historcicism

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها