طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فرضیه به انگلیسی فرضیه یعنی چه

فرضیه

hypothesis
theory

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها