طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فرض قبلى به انگلیسی فرض قبلى یعنی چه

فرض قبلى

premise
presupposition
prolepsis

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها