طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فرض محتمل به انگلیسی فرض محتمل یعنی چه

فرض محتمل

presumable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها