طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فرض مسلم شده به انگلیسی فرض مسلم شده یعنی چه

فرض مسلم شده

assumptive

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها