طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فرض منطقى کردن به انگلیسی فرض منطقى کردن یعنی چه

فرض منطقى کردن

premise

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها