طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فرض نمودن به انگلیسی فرض نمودن یعنی چه

فرض نمودن

postulate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها