طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فرض کردنى به انگلیسی فرض کردنى یعنی چه

فرض کردنى

supposable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها