طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فرض کنید به انگلیسی فرض کنید یعنی چه

فرض کنید

suppose

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها