طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فرع اسم یا صفت به انگلیسی فرع اسم یا صفت یعنی چه

فرع اسم یا صفت

qualifier

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها