معنی و ترجمه کلمه فرقه اى که سخت پابند آداب و رسوم کلیسایى و مناجات و تسبیحات مرسوم در کلیسا هستند به انگلیسی فرقه اى که سخت پابند آداب و رسوم کلیسایى و مناجات و تسبیحات مرسوم در کلیسا هستند یعنی چه

فرقه اى که سخت پابند آداب و رسوم کلیسایى و مناجات و تسبیحات مرسوم در کلیسا هستند

high church

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها