طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فرقه متصوفه اهل سکوت به انگلیسی فرقه متصوفه اهل سکوت یعنی چه

فرقه متصوفه اهل سکوت

quietism

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها