طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فرق سر را تراشیدن به انگلیسی فرق سر را تراشیدن یعنی چه

فرق سر را تراشیدن

tonsure

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها