طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فرق قائل شدن به انگلیسی فرق قائل شدن یعنی چه

فرق قائل شدن

differentiate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها