طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فرق گذارى به انگلیسی فرق گذارى یعنی چه

فرق گذارى

differentiation
discrimination

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها