طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فرق گذاشتن به انگلیسی فرق گذاشتن یعنی چه

فرق گذاشتن

differentiate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها