طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فرمالیته ادارى به انگلیسی فرمالیته ادارى یعنی چه

فرمالیته ادارى

red tape

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها