طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فرمانبردارى کردن به انگلیسی فرمانبردارى کردن یعنی چه

فرمانبردارى کردن

obey

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها